AB Mavi Kart

AB Mavi Kart'ı, Avrupa Birliği ülkesi dışındaki iyi eğitimli veya profesyonel iş gücünü Avrupa içerisine çekebilmek için çıkartılmış bir karttır ve Danimarka, İrlanda, İngiltere harici tüm Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Sağladığı haklar ve çıkarılış sebebi ABD'nin Green Card (Yeşil Kart)'ı ile neredeyse aynıdır. Avrupa Birliği, ABD'nin Yeşil Kart sayesinde sağladığı profesyonel iş gücünün farkına varmış ve aynı iş gücünün Avrupa'ya da çekilmesi konusunda fikir birliğine varmıştır.

Mavi Kart, ilk olarak sağlandığı ülkenin koşulları değişken olmakla birlikte, genelde 3 yıllık verilir ve 3 yıl sonunda kart sahibi kartını yenileme hakkına sahiptir. Mavi Kart sahibi olmak, oy hakkı hariç Avrupa içerisinde diğer Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları ile aynı haklara sahip olmayı beraberinde getirir. Kart sahibinin ailesini de beraberinde getirme hakkı vardır.


Tarihçesi

Mavi Kart'ın tarihçesi Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri, AB dışındakilere 2 yıllık çalışma ve yaşama izni verilmesini, ardından bu iznin uzatılması istemiydi. Mavi Kart, 23 Ekim 2007'de Strazburg'da basın mensuplarına tanıtılmıştır. Sunumda AB'nin gelecekte yaşayacağı eğitimli iş gücü kaybına dikkat çekildi. Daha sonra tasarının kabulü ile beraber kart sahiplerine kazandırılacak haklar belirlendi. Bu belirlemede ABD Yeşil Kart'ın sağladığı haklar incelenerek çoğunlukla aynı haklar sağlandı.

EU Blue Card

Gereksinimleri ve Sağladıkları


Mavi Kart sahibi olduğunuzda, dünyanın en çok göçmen alan bölgelerinden olan Avrupa'da yaşamanın bazı getirileri olacak. Bunlar;

  • Ülkenin diğer vatandaşları ile eşit çalışma koşulları
  • Schengen Bölgesi içerisinde serbest dolaşım hakkı
  • Sosyo-ekonomik haklar (işsizlik maaşı gibi)
  • Aileyi beraberinde getirebilme hakkı
  • Gelecekte kalıcı oturuma döndürebilme hakkı
  • Şirket yönetimi, kurulumu ve benzeri ticari haklar

Mavi Kart edinmenin bazı gereksinimleri vardır. Bunlar;

  • Avrupa Birliği dışında bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmak
  • Yüksek eğitim almış veya kariyer sahibi olmak
  • Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hizmet veren bir şirketten iş teklifi almak

Advantages of EU Blue Card